Ελληνικά Αγγλικά
Θα χαρούμε να σε βοηθήσουμε!
Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη 24/7 μέσω email ή τηλεφώνου.
210 8992826 info@farfaras.gr

Ενότητα 11

1. Σε ένα σύστημα αναρτήσεως με αέρα τι χρησιμεύει το κύκλωμα υψηλής πιέσεως:
 • Παρέχει πρόσθετο αέρα και αυξάνει την πίεση στις αερόσουστες, όταν το αυτοκίνητο φορτώνεται, για να διατηρείται πάντα στο ίδιο επίπεδο.
 • Διατηρεί πάντα σταθερή την πίεση στις αερόσουστες.
 • Παρέχει αέρα στους σερβομηχανισμούς του οχήματος.
2. Το μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ) είναι ρύπος, που περιέχεται κυρίως στα προϊόντα καύσεως ενός:
 • Πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου.
 • Βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.
 • Ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου.
3. Σε ένα πλήρως συγχρονισμένο κιβώτιο ταχυτήτων:
 • Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα.
 • Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την πρώτη.
 • Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την όπισθεν.
4. Πώς μεταδίδουν τα έμβολα την πίεση, που δημιουργείται από την έκρηξη του μείγματος, στο στροφαλοφόρο άξονα:
 • Με τον εκκεντροφόρο άξονα.
 • Με τα ωστήρια των βαλβίδων.
 • Με τη βοήθεια των διωστήρων (μπιέλες).
5. Ο προορισμός του διωστήρα (μπιέλας) είναι:
 • Να μεταφέρει την κινητική ενέργεια του εμβόλου στο στροφαλοφόρο άξονα.
 • Να συνδέει το έμβολο με τον εκκεντροφόρο άξονα.
 • Να ανοιγοκλείνει τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής.
6. Στο ελαστικό 175/70 R 15 87T το μέγεθος 15 δηλώνει:
 • Την εξωτερική διάμετρο του ελαστικού σε ίντσες.
 • Τη διάμετρο της ζάντας σε ίντσες.
 • Το ύψος του πέλματος του ελαστικού σε ίντσες.
7. Το διοξείδιο του θείου (SO2) είναι ρύπος που περιέχεται στα προϊόντα καύσεως ενός:
 • Βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.
 • Πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου.
 • Υγραεριοκίνητου αυτοκινήτου.
8. Τι αναρροφά ένας τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας κατά το χρόνο της εισαγωγής:
 • Μείγμα πετρελαίου και αέρα.
 • Μόνο πετρέλαιο.
 • Μόνο αέρα.
9. Ποιος είναι ο προορισμός του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως για διάταξη με τον κινητήρα μπροστά και τους κινητήριους τροχούς πίσω:
 • Να μεταφέρει την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς.
 • Να μεταφέρει την κίνηση από το διαφορικό στο κιβώτιο ταχυτήτων.
 • Να μεταδίδει τη ροπή στρέψεως από το κιβώτιο ταχυτήτων στους κινητήριους τροχούς.
10. Ο οξειδωτικός καταλύτης στα λεωφορεία:
 • Διευκολύνει την εξαγωγή των καυσαερίων.
 • Μειώνει τους ρύπους που εκπέμπονται από την εξάτμιση.
 • Αυξάνει την ιπποδύναμη του κινητήρα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το αποτέλεσμα σου!

Απορρίφθηκες

Λάθος ερωτήσεις

Έχεις δικαίωμα μόνο για μία λάθος απάντηση!

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Πέτυχες

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ