Ελληνικά Αγγλικά
Θα χαρούμε να σε βοηθήσουμε!
Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη 24/7 μέσω email ή τηλεφώνου.
210 8992826 info@farfaras.gr

Ενότητα 13

1. Ο αυτόματος ρυθμιστής πιέσεως (ΑΡΠ) είναι ένας μηχανισμός του συστήματος πεδήσεως, ο οποίος:
 • Ρυθμίζει αυτόματα την πίεση στους κυλίνδρους πεδήσεως ανάλογα με τη φόρτιση του οχήματος.
 • Παράγει τον απαιτούμενο πεπιεσμένο αέρα.
 • Διανέμει τον αέρα σε περισσότερα του ενός κυκλώματα.
2. Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως του κινητήρα:
 • Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον άνω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με φυσική ροή στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
 • Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον κάτω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με πίεση στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
 • Με τη βοήθεια του θερμοστάτη αναρροφά το ψυκτικό υγρό και το αποστέλλει στα υδροχιτώνια.
3. Σε τι αποβλέπει η χρήση του μηχανόφρενου (κλαπέτου):
 • Στην οικονομία καυσίμων.
 • Στο να περιορίζεται η χρήση του ποδόφρενου κατά την κίνηση του οχήματος σε κατωφέρεια.
 • Στην ανακούφιση του κινητήρα.
4. Σε ένα λεωφορείο εφοδιασμένο με σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα), πού κυρίως πρέπει να στρέφεται η προσοχή του οδηγού:
 • Στον τρόπο με τον οποίο ενεργούν τα φρένα.
 • Στην ένδειξη των μανομέτρων που βρίσκονται στον πίνακα οργάνων.
 • Στον τρόπο με τον οποίο, κατά το πάτημα, υποχωρεί ο ποδομοχλός των φρένων.
5. Ποια από τα πιο κάτω εξαρτήματα παίρνουν κίνηση από τον εκκεντροφόρο άξονα:
 • Ο στροφαλοφόρος άξονας.
 • Ο ανεμιστήρας.
 • Οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής.
6. Ποια είναι η κανονική κυκλοφορία του νερού στο σύστημα ψύξεως:
 • Ψυγείο-υδροχιτώνια-υδραντλία-θερμοστάτης-ψυγείο.
 • Ψυγείο-θερμοστάτης-υδροχιτώνια-υδραντλία-ψυγείο.
 • Ψυγείο-υδραντλία-υδροχιτώνια-θερμοστάτης-ψυγείο.
7. Πόσα είναι κατ’ ελάχιστον τα εσωτερικά κυκλώματα φωτισμού ενός λεωφορείου:
 • Ένα (1).
 • Δύο (2).
 • Τρία (3).
8. Τι δείχνει το μανόμετρο του λαδιού που είναι τοποθετημένο στον πίνακα οργάνων του λεωφορείου:
 • Tην πίεση του λαδιού των υδραυλικών φρένων.
 • Την πίεση του λαδιού του κινητήρα.
 • Την ποσότητα του λαδιού στο κάρτερ.
9. Πόσους κατ’ ελάχιστον εξωτερικούς καθρέπτες οπισθοσκοπήσεως πρέπει να φέρει ένα λεωφορείο:
 • Δύο (2).
 • Τρεις (3).
 • Τέσσερις (4).
10. Ποια είναι η βασική λειτουργία του διαφορικού:
 • Να διαφοροποιεί τις στροφές του ενός κινητήριου τροχού από τον άλλο.
 • Να αυξάνει τον αριθμό των στροφών των κινητηρίων τροχών σε σχέση με αυτές του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως.
 • Να αλλάξει τη φορά κινήσεως κατά 40 μοίρες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το αποτέλεσμα σου!

Απορρίφθηκες

Λάθος ερωτήσεις

Έχεις δικαίωμα μόνο για μία λάθος απάντηση!

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Πέτυχες

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ