Ελληνικά Αγγλικά
Θα χαρούμε να σε βοηθήσουμε!
Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη 24/7 μέσω email ή τηλεφώνου.
210 8992826 info@farfaras.gr

Ενότητα 16

1. Για την ασφάλεια της κυκλοφορίας είναι χρήσιμο:
 • Να φουσκώσετε τα ελαστικά σε πίεση μικρότερη από εκείνη που συνιστά ο κατασκευαστής.
 • Να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών πριν από το ταξίδι.
 • Να οδηγείτε με τη χρήση των φώτων πορείας.
2. Η πρόσφυση μεταξύ ελαστικών και δρόμου επηρεάζεται από:
 • Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.
 • Την εξωτερική θερμοκρασία.
 • Την ποιότητα και την πίεση των ελαστικών.
3. Τι θα συμβεί, όταν η κλίση των πίρων των ακραξονίων δεν είναι κανονική:
 • Δε θα έχετε κανονική επαναφορά του τιμονιού και σταθερότητα διευθύνσεως.
 • Θα έχομε πρόωρη φθορά του συστήματος διευθύνσεως.
 • Δεν μπορείτε να στρίψετε εύκολα το όχημα.
4. Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής του ταχογράφου, ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου:
 • Να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
 • Να φροντίσει για την ταχεία επισκευή της, αναφέροντας το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.
 • Να επισκευάσει τη συσκευή, όταν μπορέσει.
5. Για πόσο χρόνο πρέπει να φυλάσσονται τα φύλλα καταγραφής (δίσκοι – ταινίες) των ταχογράφων μετά τη χρήση τους:
 • 6 μήνες.
 • 12 μήνες.
 • 24 μήνες.
6. Στην άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να αναγράφεται η εξής παρατήρηση:
 • Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας.
 • Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Επιτρέπεται ταχύτητα μεγαλύτερη των 100 km/h.
 • Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Μέγιστη ταχύτητα 100 km/h.
7. Το σύστημα περιορισμού ταχύτητας με το οποίο είναι εφοδιασμένο το λεωφορείo επενεργεί:
 • Στο σύστημα πεδήσεως.
 • Στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.
 • Στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.
8. Ο οδηγός λεωφορείου που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας:
 • Δεν επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά ή μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
 • Επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
 • Επιτρέπεται να αυξήσει μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
9. Τα λεωφορεία, που φέρουν σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να φέρουν ταχογράφο:
 • Όχι.
 • Μπορούν να φέρουν προαιρετικά.
 • Ναι.
10. Ο οδηγός λεωφορείου, το οποίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας, πρέπει εκτός των άλλων να έχει πάντα μαζί του τα εξής έγγραφα, όσον αφορά το εν λόγω σύστημα:
 • Βεβαίωση του αντιπροσώπου ή βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθετήσεως.
 • Τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος (προσπέκτους).
 • Την εγγύηση του συστήματος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το αποτέλεσμα σου!

Απορρίφθηκες

Λάθος ερωτήσεις

Έχεις δικαίωμα μόνο για μία λάθος απάντηση!

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Πέτυχες

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ