Ελληνικά Αγγλικά
Θα χαρούμε να σε βοηθήσουμε!
Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη 24/7 μέσω email ή τηλεφώνου.
210 8992826 info@farfaras.gr

Ενότητα 19

1. Τα λεωφορεία πρέπει να ελέγχονται και να εφοδιάζονται με Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων:
 • Κάθε 6 μήνες.
 • Κάθε χρόνο.
 • Κάθε δύο χρόνια.
2. Η άδεια οδηγήσεως Δ ή Δ+Ε κάθε πότε ανανεώνεται:
 • Κάθε τρία (3) χρόνια.
 • Κάθε πέντε (5) χρόνια.
 • Κάθε πέντε (5) χρόνια μέχρι το 65ο έτος και κάθε τρία (3) χρόνια μετά το 65ο έτος.
3. Πότε επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία:
 • Όταν αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.
 • Όταν το προβλέπει το εργοστάσιο κατασκευής του λεωφορείου.
 • Όταν στην οροφή του αμαξώματος και στο διάδρομο υπάρχει ανάλογος αριθμός χειρολαβών για τη στήριξή τους.
4. Επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά λεωφορεία; Αν ναι, μέχρι ποιο αριθμό:
 • Ναι, όσους χωράει το λεωφορείο.
 • Ναι, όσους αναφέρει η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.
 • Ναι, σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των καθημένων επιβατών.
5. Η μεταφορά παιδιών ηλικίας κάτω των 6 ετών με τα αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία επιτρέπεται, όταν:
 • Καταλαμβάνουν θέση όπισθεν άλλου καθίσματος επιβάτη.
 • Συνοδεύονται από άλλο πρόσωπο, που επιμελείται της μεταφοράς τους, και κάθονται μαζί σε κάθισμα επιβάτη, εμπρός από το οποίο υπάρχει άλλο κάθισμα επιβάτη.
 • Φορούν ζώνη ασφαλείας.
6. Ο μέγιστος αριθμός (σε ποσοστό) των ορθίων επιβατών έναντι των καθημένων ενός υπεραστικού λεωφορείου ποιος είναι:
 • 25%.
 • 30%.
 • 50%.
7. Ο έλεγχος λεωφορείου στο ΚΤΕΟ πρέπει να γίνεται:
 • Κάθε 6 μήνες.
 • Κάθε χρόνο.
 • Κάθε δύο χρόνια.
8. Πόσες ώρες τουλάχιστον πρέπει να διαρκεί η ημερήσια (περίοδος 24 ωρών) ανάπαυση του οδηγού ενός λεωφορείου:
 • 11 ώρες.
 • 14 ώρες.
 • 15 ώρες.
9. Πόσες φορές σε μία εβδομάδα ο οδηγός ενός λεωφορείου μπορεί να οδηγεί επί 10 ώρες την ημέρα:
 • Μία (1) φορά.
 • Δύο (2) φορές.
 • Τρεις (3) φορές.
10. Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας ενός οδηγού λεωφορείου στη διάρκεια δύο εβδομάδων:
 • 80 ώρες.
 • 90 ώρες.
 • 100 ώρες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το αποτέλεσμα σου!

Απορρίφθηκες

Λάθος ερωτήσεις

Έχεις δικαίωμα μόνο για μία λάθος απάντηση!

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Πέτυχες

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ