Ελληνικά Αγγλικά
Θα χαρούμε να σε βοηθήσουμε!
Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη 24/7 μέσω email ή τηλεφώνου.
210 8992826 info@farfaras.gr
Το αποτέλεσμα σου!

Απορρίφθηκες

Λάθος ερωτήσεις

Έχεις δικαίωμα μόνο για μία λάθος απάντηση!

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ

Πέτυχες

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ
Ερώτηση 1
Ο προορισμός του διωστήρα (μπιέλας) είναι:
 • Να μεταφέρει την κινητική ενέργεια του εμβόλου στο στροφαλοφόρο άξονα.
 • Να συνδέει το έμβολο με τον εκκεντροφόρο άξονα.
 • Να ανοιγοκλείνει τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής.
Ερώτηση 2
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
 • Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
 • Γενικά, όρια ταχύτητας.
Ερώτηση 3
Για ποιους λόγους επιβλήθηκε η χρήση του συστήματος περιορισμού της ταχύτητας στα λεωφορεία:
 • Για τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς του λεωφορείου.
 • Για λόγους ανέσεως των επιβατών.
 • Για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους οδικής ασφάλειας.
Ερώτηση 4
Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Οδός ταχείας κυκλοφορίας.
 • Αυτοκινητόδρομος.
 • Αδιέξοδος.
Ερώτηση 5
Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων σε αυτοκινητόδρομους αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
 • 80 km/h.
 • 90 km/h.
 • 100 km/h.
Ερώτηση 6
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο πλάτος λεωφορείου, για διεθνείς μεταφορές, είναι:
 • 2,50 m.
 • 2,55 m.
 • 2,60 m.
Ερώτηση 7
Αν ένα σχολικό λεωφορείο κινείται σε οδόστρωμα με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και έχει σταματήσει για την επιβίβαση ή αποβίβαση μαθητών, τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί των κινουμένων στην ίδια κατεύθυνση οχημάτων:
 • Να μειώσουν ταχύτητα και να προσπεράσουν με προσοχή το σχολικό λεωφορείο.
 • Να κινούνται με ταχύτητα μέχρι το ανώτερο όριο (50 km/h) και να προσπεράσουν το σχολικό λεωφορείο με προσοχή.
 • Να σταματήσουν και να περιμένουν να επιβιβασθούν ή να αποβιβασθούν όλοι οι μαθητές και, αφού ξεκινήσει το σχολικό λεωφορείο, να συνεχίσουν την πορεία τους.
Ερώτηση 8
Σε οδούς με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, τα λεωφορεία ή συνδυασμοί αυτών σε ποια ή ποιες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται:
 • Μόνο στην πλησιέστερη προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
 • Και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.
 • Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και για ελάχιστο χρόνο και σε ειδικές περιπτώσεις (προσπέρασμα κλπ.) στην αριστερή.
Ερώτηση 9
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός διαξονικού λεωφορείου που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
 • 16.000 kg.
 • 18.000 kg.
 • 19.000 kg.
Ερώτηση 10
Ποια είναι η λειτουργία του πρωτεύοντα άξονα στο κιβώτιο ταχυτήτων:
 • Μέσω του συμπλέκτη λαμβάνει την κίνηση από τον κινητήρα.
 • Μέσω του κεντρικού άξονα και των συνδέσμων, μεταδίδει την κίνηση στους κινητήριους τροχούς.
 • Λαμβάνει την κίνηση από τον κεντρικό άξονα και τη μεταφέρει στο δευτερεύοντα.
Χρόνος 15'
Επιβεβαίωση
Επόμενη