Ελληνικά Αγγλικά
Θα χαρούμε να σε βοηθήσουμε!
Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη 24/7 μέσω email ή τηλεφώνου.
210 8992826 info@farfaras.gr

Ενότητα 10

1. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Προσέγγιση σε σταθμό διοδίων.
 • Προσέγγιση σε ανισόπεδη διασταύρωση οδών.
 • Αυτοκινητόδρομος.
2. Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
 • Αρχή περιοχής κατοικίας που έχει χαρακτηρισθεί ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας.
 • Προσέγγιση σε παιδική χαρά.
3. Πώς οδηγείτε αν συναντήσετε την πινακίδα αυτή:
 • Με πολύ χαμηλή ταχύτητα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 km/h.
 • Με πολύ χαμηλή ταχύτητα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 km/h.
4. Σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας σε περιοχές που συναντάτε αυτήν την πινακίδα:
 • Ναι, αν δεν υπάρχει πινακίδα απαγορεύσεως σταθμεύσεως.
 • Όχι, εκτός αν υπάρχει ειδική σήμανση που επιτρέπει τη στάθμευση.
 • Ναι, αν είσθε κάτοικος της περιοχής.
5. Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
 • Ρύθμιση κυκλοφορίας από Τροχονόμο.
 • Ρύθμιση κυκλοφορίας από Σχολικό Τροχονόμο.
6. Αν συναντήσετε την πινακίδα αυτή, για τι πρέπει να προετοιμάζεστε:
 • Είσθε κοντά σε σχολείο και όλες τις ώρες της ημέρας μπορεί να συναντήσετε Σχολικό Τροχονόμο.
 • Είσθε κοντά σε σχολείο και τις ώρες προσελεύσεως και αποχωρήσεως μαθητών Σχολικός Τροχονόμος μπορεί να ρυθμίζει την κυκλοφορία.
7. Αν παραβείτε τα σήματα του Σχολικού Τροχονόμου, ποιες είναι οι κυρώσεις που σας επιβάλλονται:
 • Πρόστιμο 50.000 δρχ.
 • Φυλάκιση μέχρι 1 έτος και αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως για 1 μήνα.
8. Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
 • Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.
 • Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και τα οχήματα των παραβατών μετακινούνται.
 • Επιτρέπεται η κίνηση συνδυασμού οχημάτων (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου).
9. Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου μπορεί να συναντήσετε αυτήν την πινακίδα:
 • Σε οδούς που απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.
 • Σε οδούς διελεύσεως λεωφορείων.
 • Σε διασταυρώσεις οδών ή και σε οδούς που διέρχονται μέσα μαζικής μεταφοράς και η στάθμευση οχημάτων δυσκολεύει ή καθιστά αδύνατη τη διέλευση αυτών.
10. Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
 • Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.
 • Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε περιοχές μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
11. Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
 • Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.
 • Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
 • Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε αυτοκινητόδρομο.
12. Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
 • Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.
 • Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
 • Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε αυτοκινητόδρομο.
13. Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
 • Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.
 • Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
 • Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε αυτοκινητόδρομο.
14. Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
 • Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
 • Υποχρεωτική παρακαμπτήριος διαδρομή των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
 • Υποχρεωτική παρακαμπτήριος διαδρομή των οχημάτων που μεταφέρουν εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
15. Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
 • Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
 • Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
 • Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
16. Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
 • Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
 • Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
 • Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
17. Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
 • Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
 • Απαγορεύεται η κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
 • Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά, οχημάτων που μεταφέρουν εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
18. Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
 • Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
 • Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
 • Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.
19. Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
 • Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
 • Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
 • Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.
20. Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
 • Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
 • Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.
 • Σε φορτηγά οχήματα μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
21. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
 • Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα με φορτίο που εξέχει από τις πλευρές του.
 • Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που κινούνται με υγραέριο.
22. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Αεροδρόμιο.
 • Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσεως αεροσκαφών.
 • Περιοχή διελεύσεως αεροσκαφών.
23. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Χώρος σταθμεύσεως επιβατηγών αυτοκινήτων.
 • Οδός ταχείας κυκλοφορίας.
 • Απαγορεύεται η διέλευση επιβατηγών αυτοκινήτων.
24. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Αεροδρόμιο.
 • Ελικοδρόμιο.
 • Περιοχή διελεύσεως αεροσκαφών.
25. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Προειδοποίηση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.
 • Προειδοποίηση κατευθύνσεως εισόδου σε αυτοκινητόδρομο.
 • Προειδοποίηση εισόδου σε οδό ταχείας κυκλοφορίας.
26. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Δρόμος χωρίς προφυλακτικά κάγκελα.
 • Δεξιά του δρόμου υπάρχει παραλία.
 • Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα ή όχθη ποταμού.
27. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Απαγορεύεται η στάθμευση, στην πλευρά που είναι η πινακίδα, τους μονούς μήνες.
 • Απαγορεύεται η στάθμευση, στην πλευρά που είναι η πινακίδα, τις μονές ημέρες.
 • Απαγορεύεται η στάθμευση, στην πλευρά που είναι η πινακίδα, οχημάτων με μονό αριθμό κυκλοφορίας.
28. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Απαγορεύεται η διέλευση επιβατηγών αυτοκινήτων.
 • Απαγορεύεται η στάθμευση επιβατηγών αυτοκινήτων.
 • Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.
29. Που συναντάτε αυτήν την πινακίδα:
 • Πριν από τη λωρίδα επιβραδύνσεως αυτοκινητοδρόμου.
 • Σε έξοδο από όδο ταχείας κυκλοφορίας.
 • Προ ισοπέδου σιδηροδρομικής διαβάσεως.
30. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων να προσπερνούν άλλα οχήματα.
 • Τέλος απαγορεύσεως προσπεράσματος που είχε επιβληθεί στα φορτηγά αυτοκίνητα με απαγορευτική πινακίδα.
 • Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το αποτέλεσμα σου!

Απορρίφθηκες

Λάθος ερωτήσεις

Έχεις δικαίωμα μόνο για μία λάθος απάντηση!

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Πέτυχες

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ