Ελληνικά Αγγλικά
Θα χαρούμε να σε βοηθήσουμε!
Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη 24/7 μέσω email ή τηλεφώνου.
210 8992826 info@farfaras.gr

Ενότητα 11

1. Όταν συναντάτε αυτήν την πινακίδα:
 • Οφείλετε να παραχωρήσετε την προτεραιότητα στα οχήματα που έρχονται από αριστερά και δεξιά.
 • Πρέπει να σταματήσετε στη διαχωριστική γραμμή.
2. Σε μια κυκλική διασταύρωση:
 • Συγκλίνετε προς το κέντρο εάν η έξοδός σας από τον κόμβο βρίσκεται στα αριστερά της προεκτάσεως του άξονα του δρόμου από τον οποίο εισήλθατε στον κόμβο.
 • Όποια και αν είναι η έξοδος που θα ακολουθήσετε, διέρχεστε πρώτα από την εσωτερική λωρίδα κυκλοφορίας του κόμβου.
3. Σε μια κυκλική διασταύρωση:
 • Όποια και αν είναι η έξοδος που θα ακολουθήσετε, διέρχεστε πρώτα από την εσωτερική λωρίδα κυκλοφορίας του κόμβου.
 • Μπορείτε να παραμείνετε δεξιά μέχρι την έξοδο, εάν δεν γνωρίζετε την έξοδό σας.
4. Το χρώμα των φαναριών που δηλώνουν στάση είναι:
 • Κόκκινο ή κίτρινο.
 • Πράσινο.
5. Το κόκκινο φανάρι έχει ανάψει και ένα κίτρινο βέλος στον ίδιο σηματοδότη αναβοσβήνει. Εσείς:
 • Πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσετε.
 • Μπορείτε να στρίψετε χωρίς να ενδιαφερθείτε για τους πεζούς στην οδό που θα εισέλθετε.
 • Μπορείτε να στρίψετε προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος τηρώντας την προτεραιότητα.
6. Οδηγείτε το μαύρο (σκούρο) όχημα:
 • Σταματάτε και περνάτε μετά το φορτηγάκι.
 • Περνάτε πριν το κόκκινο αυτοκίνητο.
7. Το γαλάζιο αυτοκίνητο πρέπει να παραχωρήσει την προτεραιότητα:
 • Στο κόκκινο αυτοκίνητο.
 • Στο φορτηγάκι.
8. Οδηγείτε το κόκκινο όχημα:
 • Το μπλε φορτηγάκι περνάει πριν από εσάς.
 • Αφήνετε να περάσουν και τα δυο φορτηγάκια.
 • Το κίτρινο φορτηγάκι περνάει πριν από εσάς.
9. Σε αυτήν την περίπτωση:
 • Περνάει πρώτο το πράσινο όχημα.
 • Το ανοικτό (μαύρο) όχημα επιτρέπει να περάσουν τα άλλα δύο οχήματα πριν στρίψει αριστερά.
 • Το ανοικτό (μαύρο) όχημα περνάει πριν το πράσινο όχημα.
10. Όταν το κίτρινο φως αναβοσβήνει σε μία διασταύρωση:
 • Οφείλετε να επιβραδύνετε ιδιαίτερα, και να παραχωρείτε την προτεραιότητα στους κινούμενους στο δρόμο που διασταυρώνεται με το δικό σας.
 • Ισχύουν οι πινακίδες που ρυθμίζουν την προτεραιότητα στη διασταύρωση.
11. Τι σημαίνει πράσινο φανάρι σε σχήμα κατακόρυφου βέλους με φορά προς τα κάτω:
 • Μπορείτε να κυκλοφορείτε σε όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας του οδοστρώματος.
 • Μπορείτε να κυκλοφορείτε στη λωρίδα κυκλοφορίας πάνω από την οποία βρίσκεται το φανάρι.
 • Δεν επιτρέπετε να κυκλοφορείτε στη λωρίδα κυκλοφορίας πάνω από την οποία βρίσκεται το φανάρι.
12. Φτάνοντας στο σηματοδότη με ταχύτητα 50 km/h, το φανάρι γίνεται κίτρινο:
 • Φρενάρετε δυνατά και σταματάτε σε κάθε περίπτωση.
 • Επειδή είστε πολύ κοντά στο σηματοδότη, περνάτε για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους από το απότομο σταμάτημα.
13. Λωρίδα επιταχύνσεως συναντάτε μόνο στον αυτοκινητόδρομο:
 • ΝΑΙ
 • ΟΧΙ
14. Σε διασταύρωση όπου ο σηματοδότης της πορείας σας δείχνει κόκκινο φως κυκλικής μορφής το οποίο αναβοσβήνει, ποια υποχρέωση έχετε:
 • Να ανακόψετε ταχύτητα και να προχωρήσετε με προσοχή.
 • Να παραχωρήσετε προτεραιότητα στους πεζούς.
 • Να ακινητοποιήσετε το όχημά σας.
15. Πινακίδες με μπλε κυκλικό φόντο υποδηλώνουν:
 • Υποχρέωση.
 • Αναγγελία επικινδύνων θέσεων.
 • Απαγόρευση.
16. Αν δεν λειτουργούν οι δείκτες αλλαγής κατευθύνσεως (φλας) του οχήματός σας, με ποιο τρόπο θα προειδοποιήσετε ότι έχετε πρόθεση να αλλάξετε κατεύθυνση προς τα αριστερά:
 • Εκτείνοντας τον αριστερό βραχίονα.
 • Υψώνοντας τον αριστερό βραχίονα κατακόρυφα.
 • Χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τα φώτα τροχοπεδήσεως.
17. Σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση που το κόκκινο φως αναβοσβήνει και το κινητό φράγμα δεν έχει κατεβεί ακόμη, πώς συμπεριφέρεσθε:
 • Συνεχίζετε την πορεία σας, όσο είναι ακόμη ανοικτό το φράγμα διόδου.
 • Περιμένετε εμπρός από την προειδοποιητική πινακίδα.
 • Διασχίζετε τη σιδηροδρομική διάβαση όσο δεν φαίνεται να έρχεται κανένα τρένο.
18. Ένας αστυνομικός ρυθμίζει την κυκλοφορία σε μία διασταύρωση, στην οποία υπάρχουν επίσης και πινακίδες που ρυθμίζουν την προτεραιότητα. Πώς συμπεριφέρεστε:
 • Ακολουθείτε αποκλειστικά τις πινακίδες που ρυθμίζουν την προτεραιότητα.
 • Ακολουθείτε τα σήματα του αστυνομικού.
19. Αν ο τροχονόμος κινεί τη νύκτα ένα κόκκινο φως προς την κατεύθυνσή σας, ποια υποχρέωση έχετε:
 • Να σταματήσετε.
 • Να συνεχίσετε την πορεία σας προς τα εμπρός.
 • Να αλλάξετε κατεύθυνση προς τα δεξιά.
20. Τι υποχρέωση έχετε στις υποδείξεις τροχονόμων:
 • Πρέπει να τις ακολουθείτε όταν συμφωνούν με τη σήμανση.
 • Πρέπει να τις ακολουθείτε σε κάθε περίπτωση.
21. Πότε επιτρέπεται να περάσετε μία σιδηροδρομική διάβαση με φωτεινό διακοπτόμενο σηματοδότη, από την οποία μόλις πέρασε ένα τρένο:
 • Όταν σβήσει το κόκκινο διακοπτόμενο φως.
 • Αμέσως μόλις περάσει το τρένο, έστω και εάν είναι αναμμένο ακόμη το κόκκινο διακοπτόμενο φως.
 • Μόλις ξεκινήσει η απέναντι κυκλοφορία, έστω και εάν ακόμη ανάβει το κόκκινο διακοπτόμενο φως.
22. Θέλετε να περάσετε μία διασταύρωση. Σε ποια περίπτωση δεν πρεπει να εισέλθετε στη διασταύρωση αν και ο φωτεινός σηματοδότης δείχνει πράσινο:
 • Όταν στη διασταύρωση υπάρχει η πινακίδα «SΤΟP».
 • Όταν θα αναγκασθείτε να περιμένετε επάνω στη διασταύρωση, διότι η κυκλοφορία μπροστά σας έχει μπλοκάρει.
23. Ένας τροχονόμος ρυθμίζει την κυκλοφορία σε μία διασταύρωση, αν και ο φωτεινός σηματοδότης λειτουργεί. Συμμορφώνεστε με:
 • Τα φωτεινά σήματα του σηματοδότη.
 • Τα σήματα του τροχονόμου.
24. Πινακίδες με κόκκινο κυκλικό περίγραμμα υποδηλώνουν:
 • Αναγγελία επικινδύνων θέσεων.
 • Πληροφορίες.
 • Περιορισμό ή απαγόρευση.
25. Αυτή η κίτρινη διαγράμμιση (πλέγμα) υποχρεώνει τα οχήματα σε αναμονή μέχρι να στρίψουν:
 • ΝΑΙ
 • ΟΧΙ
26. Οδηγείτε το κόκκινο ανοιχτό αυτοκίνητο (καμπριολέ). Το μπλε αυτοκίνητο έρχεται με μεγάλη ταχύτητα:
 • Κατευθύνεστε προς τη διασταύρωση, αφού προειδοποιήσετε με την κόρνα, επειδή έχετε προτεραιότητα.
 • Είστε έτοιμος να σταματήσετε γιατί πάντα είναι πιθανή η παραβίαση της προτεραιότητάς σας.
27. Σε αυτήν την περίπτωση:
 • Επιβραδύνετε.
 • Σταματάτε.
 • Περνάτε.
28. Όταν στρίβετε σε μια διασταύρωση, εγκαταλείπετε την επικίνδυνη περιοχή:
 • Μόλις τελειώσετε τη στροφή σας.
 • Αφού ανακτήσετε την ταχύτητα κυκλοφορίας των οχημάτων του δρόμου στον οποίο εισέρχεσθε.
29. Συναντάτε αυτήν την πινακίδα:
 • Παραχωρείτε την προτεραιότητα στην επόμενη διασταύρωση.
 • Στην επόμενη διασταύρωση, θα έχετε την προτεραιότητα.
30. Αυτή η πινακίδα σας πληροφορεί για:
 • Έναν κίνδυνο και μια διασταύρωση όπου ισχύει η από δεξιά προτεραιότητα.
 • Έναν κίνδυνο και μια διασταύρωση όπου έχετε την προτεραιότητα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το αποτέλεσμα σου!

Απορρίφθηκες

Λάθος ερωτήσεις

Έχεις δικαίωμα μόνο για μία λάθος απάντηση!

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Πέτυχες

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ