Ελληνικά Αγγλικά
Θα χαρούμε να σε βοηθήσουμε!
Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη 24/7 μέσω email ή τηλεφώνου.
210 8992826 info@farfaras.gr

Ενότητα 19

1. Πότε επιτρέπεται να ξεκινήσετε το προσπέρασμα:
 • Όταν δεν δημιουργείται κίνδυνος για την αντίθετη και την ακολουθούσα κυκλοφορία.
 • Όταν δεν δημιουργείται κίνδυνος για την ακολουθούσα κυκλοφορία.
 • Όταν δεν δημιουργείται κίνδυνος για την αντίθετη κυκλοφορία.
2. Αυτή η πινακίδα τονίζει μια σειρά στροφών από τις οποίες η πρώτη είναι προς τα αριστερά:
 • ΝΑΙ
 • ΟΧΙ
3. Αυτή η πινακίδα τονίζει αλλεπάλληλες στροφές για απόσταση 200 m:
 • ΝΑΙ
 • ΟΧΙ
4. Πώς πρέπει να ενεργήσετε βλέποντας τις πινακίδες της φωτογραφίας και γιατί:
 • Πρέπει να κινηθείτε προς τα αριστερά, επειδή οι πινακίδες δηλώνουν ότι είναι υποχρεωτική η πορεία προς τα αριστερά.
 • Πρέπει να εντείνετε την προσοχή σας ανακόπτοντας την ταχύτητα του οχήματός σας αν είναι ανάγκη, επειδή οι πινακίδες προειδοποιούν για επικίνδυνη καμπύλη προς τα αριστερά.
5. Γιατί εδώ πρέπει να οδηγείτε με ιδιαίτερη προσοχή:
 • Γιατί η ορατότητα εμποδίζεται από τη στροφή και το οδόστρωμα είναι βρεγμένο.
 • Γιατί μετά τη δεξιά στροφή μπορεί να υπάρχει επικίνδυνη αριστερή στροφή.
6. Ποια είναι η προειδοποίηση των πινακίδων της φωτογραφίας:
 • Μπροστά σας υπάρχουν δύο επικίνδυνες αντίρροπες ή διαδοχικές συνεχείς στροφές, η πρώτη αριστερά και η ταχύτητά σας πρέπει να περιορισθεί σε 40 km/h.
 • Επειδή θα συναντήσετε διακλάδωση με λοξή οδό αριστερά, πρέπει η ταχύτητά σας να περιορισθεί σε 40 km/h.
7. Η φυγόκεντρη δύναμη:
 • Ωθεί το όχημά σας προς το εσωτερικό της στροφής.
 • Ωθεί το όχημά σας προς το εξωτερικό της στροφής.
 • Μπορεί, μερικές φορές, να γίνει αισθητή στη δεξιά πλευρά του οχήματος.
8. Από τι επηρεάζεται το μέγεθος της φυγόκεντρου δυνάμεως επάνω στη στροφή:
 • Από τον αέρα που δημιουργείται κατά την πορεία του οχήματος.
 • Από την ταχύτητα.
9. Όταν οδηγείτε σε στροφή η ελάχιστη ταχύτητα του οχήματός σας θα πρέπει να είναι όταν:
 • Εισέρχεστε στη στροφή.
 • Εξέρχεσθε από τη στροφή.
10. Στις στροφές, εάν το αυτοκίνητό σας είναι υπερφορτωμένο:
 • Αυξάνεται ο κίνδυνος εκτροπής.
 • Μειώνεται ο κίνδυνος εκτροπής.
11. Για να περάσετε δίπλα από έναν πεζό, οφείλετε να αφήσετε ένα πλευρικό διάστημα το λιγότερο:
 • 0,50 m.
 • 1 m.
 • 1,5 m.
12. Ένα αυτοκίνητο που σας ακολουθεί ετοιμάζεται να σας προσπεράσει ενώ στο οδόστρωμα υπάρχουν βέλη συμπτύξεως στο ρεύμα κυκλοφορίας σας:
 • Επιταχύνετε ελαφρώς για να εμποδίσετε αυτόν τον επικίνδυνο ελιγμό.
 • Διατηρείτε σταθερή ταχύτητα και στην ανάγκη επιβραδύνετε.
13. Οδηγείτε πίσω από ένα φορτηγό. Για να αποφασίσετε αν θα ξεκινήσετε τη διαδικασία του προσπεράσματος πρέπει:
 • Εάν είναι απαραίτητο να μετακινηθείτε λίγο προς τον άξονα του οδοστρώματος.
 • Πλησιάζετε το πίσω τμήμα του για να έχετε καλύτερη ορατότητα.
14. Αν η διέλευση αντιθέτως κινουμένων οχημάτων σε οδό με κλίση είναι δύσκολη, το όχημα που, κατά κανόνα, πρέπει να σταματήσει πρώτο είναι αυτό που κατεβαίνει:
 • ΝΑΙ
 • ΟΧΙ
15. Για να προσπεράσετε ένα ζώο ή έναν ιππέα, οφείλετε να τηρήσετε μία ελάχιστη πλευρική απόσταση:
 • 1 m.
 • 0,5 m.
 • Άνω των 1,5 m.
16. Σε ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις απαγορεύεται το προσπέρασμα:
 • Σε μονόδρομους.
 • Όταν το προπορευόμενο όχημα πρόκειται να στρίψει δεξιά.
 • Όταν το προπορευόμενο όχημα σταματάει, για να διευκολύνει διάβαση πεζών.
17. Κατά το προσπέρασμα οχήματος από τα αναφερόμενα παρακάτω, από ποιο θα αφήσετε μεγαλύτερη απόσταση για λόγους ασφάλειας:
 • Από το φορτηγό.
 • Από το επιβατηγό.
 • Από το ποδήλατο.
18. Ποια υποχρέωση έχετε όταν αντιληφθείτε ότι ο οδηγός του οχήματος που ακολουθεί έχει πρόθεση να σας προσπεράσει:
 • Να συνεχίσετε τη πορεία σας στο μέρος του οδοστρώματος που κινείσθε, έστω κι αν υπάρχει ευχέρεια να μετακινηθείτε προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
 • Να αυξήσετε την ταχύτητα του οχήματός σας.
 • Να φέρετε το όχημά σας όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος και αν χρειαστεί να μειώσετε την ταχύτητά σας για να γίνει το προσπέρασμα με ασφάλεια.
19. Τι πρέπει να κάνετε αν, τη στιγμή που αρχίζετε να προσπερνάτε προπορευόμενο όχημα, αυτό αναπτύσσει μεγαλύτερη ταχύτητα:
 • Να αναπτύξετε και εσείς ταχύτητα, ώστε να μπορέσετε να το προσπεράσετε.
 • Να ελαττώσετε την ταχύτητα του οχήματός σας και να το επαναφέρετε πίσω από το προπορευόμενο.
 • Να ειδοποιήσετε με την κόρνα τον οδηγό του προπορευόμενου οχήματος για την πρόθεσή σας ώστε να μειώσει την ταχύτητά του.
20. Τι πρέπει να κάνετε για να περάσετε μια ισόπεδη αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση:
 • Να σταματήσετε το όχημα πριν από τη διάβαση και να περάσετε αφού βεβαιωθείτε ότι δεν πλησιάζει σιδηροδρομικός συρμός.
 • Να αναπτύξετε ταχύτητα και να περάσετε όσο το δυνατόν ταχύτερα.
 • Να περάσετε αφού προηγουμένως σταματήσετε σε απόσταση τουλάχιστον 10 m από τη σιδηροδρομική γραμμή.
21. Σε ποια περίπτωση επιτρέπεται το προσπέρασμα από δεξιά:
 • Όταν ο προπορευόμενος έχει δώσει σήμα ότι σκοπεύει να στρίψει αριστερά και έχει μετακινήσει το όχημά του προς αυτήν την πλευρά.
 • Όταν ο προπορευόμενος δεν έχει αφήσει ελεύθερη την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του οδοστρώματος.
 • Σε καμιά περίπτωση.
22. Ποιος κίνδυνος υπάρχει κατά το προσπέρασμα ακόμα και σε οδόστρωμα που είναι ευθύ και παρέχει ορατότητα:
 • Η ταχύτητα ενός αντιθέτως ερχόμενου οχήματος να εκτιμηθεί ως μικρή.
 • Η ταχύτητα ενός αντιθέτως ερχόμενου οχήματος να εκτιμηθεί ως πολύ υψηλή.
23. Σε ποια περίπτωση επιτρέπεται να προσπεράσετε προπορευόμενο όχημα, που προσπερνά άλλο όχημα:
 • Μόνο σε μονόδρομους.
 • Όταν ο δρόμος έχει τρεις τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας για κάθε κατεύθυνση.
 • Σε καμιά περίπτωση.
24. Κανονικά, επιτρέπεται να προσπερνάτε μόνο από αριστερά. Σε ποια από τις παρακάτω καταστάσεις μπορείτε να προσπεράσετε από τα δεξιά:
 • Σε στοίχους (σειρές) αργά κινουμένων αυτοκινήτων, όταν η κίνηση στη λωρίδα από τα αριστερά σας είναι αργή.
 • Σε ένα δρόμο δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση.
25. Σε έναν ανήφορο θέλετε να προσπεράσετε έναν ποδηλάτη. Πώς πρέπει να συμπεριφερθείτε:
 • Θα περάσετε κατά το δυνατόν κοντά από τον ποδηλάτη, για να μην εισέλθετε στη λωρίδα της αντίθετης κυκλοφορίας.
 • Θα κρατήσετε μεγαλύτερες πλευρικές αποστάσεις, διότι ο ποδηλάτης είναι δυνατόν να αρχίσει να ταλαντεύεται.
26. Τι πρέπει να προσέχετε κατά τη διαδικασία του προσπεράσματος σχετικά με την πλευρική απόσταση:
 • Να κρατάτε αρκετή πλευρική απόσταση από τους άλλους χρήστες της οδού, ιδιαίτερα τους πεζούς και τους δικυκλιστές.
 • Η πλευρική απόσταση από τα δίκυκλα οχήματα να είναι μικρότερη από ό,τι στα αυτοκίνητα.
27. Πώς πρέπει να συμπεριφερθείτε όταν θέλετε να τελειώσετε τη διαδικασία του προσπεράσματος:
 • Χωρίς να ενοχλήσετε εκείνον που προσπεράσατε, να επανέλθετε στη δεξιά πλευρά του δρόμου κατά το δυνατόν πιο γρήγορα.
 • Να κορνάρετε καθώς προσπερνάτε και να πάτε αμέσως μπροστά από το όχημα που προσπεράσατε.
28. Πίσω από ένα φορτηγό έχει σχηματιστεί μία φάλαγγα από επιβατηγά αυτοκίνητα. Ποιο επιβατηγό θα έπρεπε να προσπεράσει πρώτο:
 • Το πρώτο επιβατηγό της φάλαγγας.
 • Το τελευταίο επιβατηγό της φάλαγγας.
29. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί δυνατός πλευρικός άνεμος να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνος:
 • Κατά το προσπέρασμα συρμών.
 • Κατά το πέρασμα μέσα από σήραγγα.
 • Κατά τη διέλευση από πυκνό δάσος.
30. Ποιο σφάλμα συμπεριφοράς οδηγεί, κατά το προσπέρασμα σε οδό ταχείας κυκλοφορίας χωρίς διαχωριστική νησίδα, σε σοβαρά ατυχήματα:
 • Η οδήγηση σε μικρή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.
 • Υποτίμηση της ταχύτητας των προπορευομένων οχημάτων και των αντιθέτως ερχομένων οχημάτων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το αποτέλεσμα σου!

Απορρίφθηκες

Λάθος ερωτήσεις

Έχεις δικαίωμα μόνο για μία λάθος απάντηση!

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Πέτυχες

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ