Ελληνικά Αγγλικά
Θα χαρούμε να σε βοηθήσουμε!
Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη 24/7 μέσω email ή τηλεφώνου.
210 8992826 info@farfaras.gr

Ενότητα 5

1. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα.
 • Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο πλην ημιρυμουλκούμενου ή ρυμουλκούμενου ενός άξονα.
 • Απαγορεύεται η είσοδος σε ρυμουλκούμενα οχήματα.
2. Τι υποδεικνύει ο συνδυασμός των πινακίδων αυτών:
 • Η στάθμευση επιτρέπεται μόνο για τα ταξί.
 • Η στάθμευση στα ταξί απαγορεύεται.
 • Κατεύθυνση προς χώρο σταθμεύσεως ταξί.
3. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Είσοδος σε περιοχή όπου απαγορεύεται η ανάπτυξη ταχύτητας μεγαλύτερης των 50 km/h.
 • Υποχρεωτική σταθερή ταχύτητα 50 km/h.
 • Έξοδος από περιοχή όπου ισχύει ανώτατο όριο ταχύτητας 50 km/h.
4. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Κινείσθε σε οδό προτεραιότητας.
 • Παραχώρηση προτεραιότητας.
 • Οδός ταχείας κυκλοφορίας.
5. Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα για να κατευθυνθείτε προς την Αθήνα:
 • Να στρίψετε δεξιά.
 • Να συνεχίσετε ευθεία.
 • Να στρίψετε αριστερά.
6. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Αγροτικό Ιατρείο.
 • Τηλέφωνο.
 • Συνεργείο επισκευής βλαβών.
7. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.
 • Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.
 • Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλοπάτια.
8. Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
 • Φρενάρετε.
 • Φρενάρετε και κατεβάζετε ταχύτητα.
 • Συνεχίζετε με την ίδια ταχύτητα.
9. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Η κυκλοφορία των ποδηλατιστών έχει προτεραιότητα.
 • Προσέγγιση σε ποδηλατοδρόμιο.
 • Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διαβάσεως ποδηλατιστών
10. Ποιά πινακίδα επισημαίνει κίνδυνο λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής γραμμής χωρίς κινητά φράγματα:
 • Η πινακίδα Α.
 • Η πινακίδα Β.
 • Η πινακίδα Γ.
11. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να επιχειρήσετε προσπέρασμα:
 • ΝΑΙ
 • OXI
12. Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
 • Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά.
 • Επικίνδυνη αριστερή στροφή.
 • Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.
13. Τι δείχνει η πινακίδα αυτή:
 • Τον τρόπο σταθμεύσεως του οχήματος.
 • Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.
 • Αριστερά από το οδόστρωμα υπάρχει αυλάκι με νερό.
14. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των διτρόχων μοτοσυκλετών.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στις μοτοσυκλέτες.
 • Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας διτρόχων οχημάτων.
15. Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
 • Τα οχήματα που έχουν απόβαρο που δεν υπερβαίνει τους πέντε τόνους.
 • Τα οχήματα βάρους ανά άξονα που δεν υπερβαίνει τους δύο τόνους.
 • Τα οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους πέντε τόνους.
16. Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
 • Απαγορεύεται η αναστροφή (στροφή 180°).
 • Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.
 • Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.
17. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων και πεζών.
 • Η κάθε κατηγορία χρηστών πρέπει να χρησιμοποιεί την πλευρά του αντίστοιχου διαδρόμου που είναι ειδικά επιλεγμένη γι' αυτήν την κατηγορία.
 • Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς και μοτοποδήλατα.
18. Η πινακίδα σας προειδοποιεί για:
 • Μία έξοδο από την οδό ταχείας κυκλοφορίας, σε απόσταση 200 m.
 • Δύο εξόδους από την οδό ταχείας κυκλοφορίας σε απόσταση 200 m.
 • Τρεις εξόδους από την οδό ταχείας κυκλοφορίας σε απόσταση 200 m.
19. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Κατεύθυνση προς χώρο επιτρεπόμενης σταθμεύσεως.
 • Μονόδρομος.
 • Έξοδος από χώρο επιτρεπόμενης σταθμεύσεως.
20. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.
 • Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.
 • Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλοπάτια.
21. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά.
 • Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
 • Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.
22. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα.
 • Προσοχή! Γέφυρα χωρίς κάγκελα.
 • Κινητή γέφυρα.
23. Τι δείχνει το σήμα αυτό:
 • Υποχρεωτική πορεία σε μία σειρά.
 • Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση.
 • Απαγορεύεται η είσοδος σε περισσότερα από τρία οχήματα.
24. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλατα.
 • Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων.
25. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Οδόστρωμα πλάτους 2 m.
 • Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα 2 m.
 • Απαγορεύεται η προσέγγιση προπορευόμενου οχήματος σε απόσταση μικρότερη των 2 m.
26. Η πινακίδα σας προειδοποιεί για:
 • Μία έξοδο από την οδό ταχείας κυκλοφορίας, σε απόσταση 400 m από την πινακίδα.
 • Δύο εξόδους από την οδό ταχείας κυκλοφορίας, σε απόσταση 400 m από την πινακίδα.
 • Καμμία έξοδο από την οδό ταχείας κυκλοφορίας.
27. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Αγροτικό Ιατρείο.
 • Σταθμός Πρώτων Βοηθειών.
 • Νοσοκομείο.
28. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές από τις οποίες η πρώτη είναι δεξιά.
 • Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές στροφές από τις οποίες η πρώτη είναι αριστερά.
 • Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.
29. Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
 • Προσπερνάτε τα προπορευόμενα οχήματα.
 • Δεν προσπερνάτε σε καμμία περίπτωση.
 • Παραχωρείτε προτεραιότητα στην αντίθετη κυκλοφορία.
30. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
 • Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.
 • Υποχρεωτική κίνηση των οχημάτων σε μια σειρά.
 • Δρόμος κλειστός για όλα τα οχήματα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το αποτέλεσμα σου!

Απορρίφθηκες

Λάθος ερωτήσεις

Έχεις δικαίωμα μόνο για μία λάθος απάντηση!

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Πέτυχες

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ