Ελληνικά Αγγλικά
Θα χαρούμε να σε βοηθήσουμε!
Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη 24/7 μέσω email ή τηλεφώνου.
210 8992826 info@farfaras.gr

Ενότητα 12

1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κινητήριου άξονα ενός διαξονικού φορτηγού, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
 • 12.000 kg.
 • 11.500 kg.
 • 13.000 kg.
2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος στο ζεύγος αξόνων τριαξονικού φορτηγού με μηχανική ανάρτηση, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές και του οποίου η απόσταση των αξόνων είναι μεγαλύτερη ή ίση των 1,3 m και μικρότερη των 1,8 m, είναι:
 • 18.000 kg.
 • 19.000 kg.
 • 20.000 kg.
3. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός απλού άξονα μη διευθυντήριου και μη κινητήριου σε ένα φορτηγό για εθνικές μεταφορές είναι:
 • 10.000 kg.
 • 11.500 kg.
 • 13.000 kg.
4. Η εγκατάσταση και χρήση της διατάξεως του περιορισμού της ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/EE εφαρμόζεται σε φορτηγά, των οποίων το μικτό βάρος είναι:
 • Μεγαλύτερο των 12.000 kg.
 • Μεγαλύτερο των 10.000 kg.
 • Μικρότερο των 10.000 kg.
5. Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα διευθυντήριο άξονα (κινητήριο ή όχι) για εθνικές μεταφορές είναι:
 • 7.500 kg.
 • 8.000 kg.
 • 7.000 kg.
6. Πριν το φύλλο καταγραφής (δίσκος ή ταινία) εισαχθεί στη συσκευή του ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει:
 • Nα συμπληρώσει σε αυτό τα στοιχεία, που προβλέπονται από τις σχετικές για τους ταχογράφους διατάξεις.
 • Να το τοποθετήσει στη συσκευή χωρίς καμιά συμπλήρωση.
 • Να αναγράψει σε αυτό μόνο το ονοματεπώνυμό του.
7. Η συσκευή του ταχογράφου πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία:
 • Ολόκληρο το εικοσιτετράωρο χωρίς διακοπή.
 • Για 10 ώρες.
 • Για 15 ώρες.
8. Ποιος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει για ένα χρόνο τα φύλλα καταγραφής (δίσκους-ταινίες) του ταχογράφου του φορτηγού:
 • Ο ιδιοκτήτης του οχήματος.
 • Η αρμόδια αστυνομική αρχή.
 • Ο οδηγός του οχήματος.
9. Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής του ταχογράφου, ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου:
 • Να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
 • Να φροντίσει για την ταχεία επισκευή της, αναφέροντας το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.
 • Να επισκευάσει τη συσκευή, όταν μπορέσει.
10. Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα φορτηγά, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:
 • 90 km/h.
 • 100 km/h.
 • 110 km/h.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το αποτέλεσμα σου!

Απορρίφθηκες

Λάθος ερωτήσεις

Έχεις δικαίωμα μόνο για μία λάθος απάντηση!

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Πέτυχες

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ