Ελληνικά Αγγλικά
Θα χαρούμε να σε βοηθήσουμε!
Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη 24/7 μέσω email ή τηλεφώνου.
210 8992826 info@farfaras.gr

Ενότητα 13

1. Η μέγιστη ταχύτητα στον περιοριστή ταχύτητας (κόφτης) που τοποθετείται στα φορτηγά, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, ρυθμίζεται σε:
 • 100 km/h.
 • 90 km/h.
 • 85 km/h.
2. Κάθε φορτηγό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δύο (2) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ή άλλου εγκεκριμένου από το Πυροσβεστικό Σώμα υλικού ισοδύναμης κατασβεστικής ικανότητας, καθαρού βάρους έκαστο:
 • 6 kg.
 • 8 kg.
 • 10 kg.
3. Ο οδηγός φορτηγού, το οποίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας, πρέπει εκτός των άλλων να έχει πάντα μαζί του τα εξής έγγραφα, όσον αφορά στο εν λόγω σύστημα:
 • Βεβαίωση του αντιπροσώπου ή βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθετήσεως.
 • Τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος (προσπέκτους).
 • Την εγγύηση του συστήματος.
4. Στην άδεια κυκλοφορίας φορτηγού που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να αναγράφεται η εξής παρατήρηση:
 • «Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας».
 • «Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Επιτρέπεται ταχύτητα μεγαλύτερη των 90 km/h».
 • «Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Μέγιστη ταχύτητα 90 km/h».
5. Το σύστημα περιορισμού ταχύτητας με το οποίο είναι εφοδιασμένο το φορτηγό επενεργεί:
 • Στο σύστημα πεδήσεως.
 • Στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου.
 • Στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων.
6. Ο οδηγός φορτηγού, που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας:
 • Δεν επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά ή μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
 • Επιτρέπεται να αυξήσει προσωρινά το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
 • Επιτρέπεται να αυξήσει μόνιμα το όριο ταχύτητας του περιοριστή.
7. Σε ένα ελαστικό που φέρει ως ένδειξη 12.00 R 20 154/149 L, η ένδειξη 149 σημαίνει:
 • Τη μέγιστη ταχύτητα στην οποία το ελαστικό μπορεί να αντέξει το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
 • Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, το οποίο μπορεί να αντέχει το ελαστικό όταν είναι μονό.
 • Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, το οποίο μπορεί να αντέξει το ελαστικό, όταν ο τροχός φέρει διπλά ελαστικά.
8. Σύμφωνα με τη νομοθεσία μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος είναι:
 • Το μέγιστο βάρος, που αντέχει να μεταφέρει το όχημα.
 • Το μέγιστο βάρος φορτωμένου οχήματος, το οποίο αναγράφεται ως μικτό βάρος στην άδεια κυκλοφορίας του.
 • Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο επιτρέπεται να φορτωθεί το όχημα.
9. Σύμφωνα με τη νομοθεσία μικτό βάρος είναι:
 • Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο έχει φορτωθεί το όχημα.
 • Το μέγιστο βάρος του οχήματος χωρίς το μεταφερόμενο φορτίο.
 • Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το αποτέλεσμα σου!

Απορρίφθηκες

Λάθος ερωτήσεις

Έχεις δικαίωμα μόνο για μία λάθος απάντηση!

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Πέτυχες

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ