Ελληνικά Αγγλικά
Θα χαρούμε να σε βοηθήσουμε!
Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη 24/7 μέσω email ή τηλεφώνου.
210 8992826 info@farfaras.gr

Ενότητα 15

1. Τα φορτηγά μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3.500 kg και τα ρυμουλκούμενα πρέπει:
 • Να φέρουν λασπωτήρες στους τροχούς του μπροστινού άξονα.
 • Να φέρουν λασπωτήρες σε όλους τους τροχούς.
 • Να φέρουν λασπωτήρες στους τροχούς του πίσω άξονα.
2. Σφήνες αναστολής κυλίσεως (τάκους) πρέπει να φέρουν:
 • Όλα τα φορτηγά.
 • Τα φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μικρότερο των 3.500 kg.
 • Τα φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3.500 kg.
3. Ο σωστός τρόπος φορτώσεως ενός φορτηγού αυτοκινήτου είναι:
 • Το φορτίο πρέπει να καταμερίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο ομοιόμορφα στην επιφάνεια του δαπέδου, για να χαμηλώνει το κέντρο βάρους.
 • Το φορτίο να στοιβάζεται σε μία θέση ώστε να είναι εύκολη η φόρτωση και η εκφόρτωσή του.
 • Σε οποιαδήποτε θέση διότι το βάρος του φορτίου δεν αλλάζει.
4. Ο σωστός τρόπος φορτώσεως ενός φορτηγού αυτοκινήτου είναι:
 • Ένα βαρύ μεμονωμένο αντικείμενο πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος του οχήματος και κατά το δυνατόν στο πλάι.
 • Ένα βαρύ μεμονωμένο αντικείμενο δεν πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος του οχήματος, ούτε στο πλάι.
 • Σε οποιαδήποτε θέση διότι το βάρος του φορτίου δεν αλλάζει.
5. Το φορτίο που μεταφέρεται με ένα φορτηγό αυτοκίνητο, επιτρέπεται να προεξέχει από το πίσω μέρος του αμαξώματος μέχρι:
 • 50% του μήκους του αμαξώματος.
 • 40% του μήκους του αμαξώματος.
 • 30% του μήκους του αμαξώματος.
6. Πότε ένα φορτίο που μεταφέρεται με φορτηγό αυτοκίνητο επισημαίνεται με πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 0,5 x 0,5 m λευκού χρώματος με διαγώνιες ερυθρές λωρίδες:
 • Όταν προεξέχει πάνω από ένα (1) μέτρο από το εμπρόσθιο ή το οπίσθιο μέρος του οχήματος.
 • Όταν προεξέχει πάνω από 0,40 m κατά το πλάτος από το εξωτερικό άκρο των φώτων του οχήματος.
 • Όταν προεξέχει πάνω από 30% του μήκους του αμαξώματος.
7. Υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή της μέγιστης επιτρεπόμενης φορτώσεως κατ’ άξονα μέχρι 10% τιμωρείται με:
 • Πρόστιμο 20.000 δρχ.
 • Πρόστιμο 50.000 δρχ.
 • Πρόστιμο 100.000 δρχ.
8. Υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή της μέγιστης επιτρεπόμενης φορτώσεως κατ’ άξονα πάνω από 10% και μέχρι 20% τιμωρείται με:
 • Πρόστιμο 20.000 δρχ. και ακινητοποίηση του οχήματος.
 • Πρόστιμο 50.000 δρχ. και ακινητοποίηση του οχήματος.
 • Πρόστιμο 100.000 δρχ. και ακινητοποίηση του οχήματος.
9. Υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ή της μέγιστης επιτρεπόμενης φορτώσεως κατ’ άξονα πάνω από 20% τιμωρείται με:
 • Πρόστιμο 100.000 δρχ., ακινητοποίηση του οχήματος και επιτόπου αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων για 30 ημέρες.
 • Πρόστιμο 200.000 δρχ., ακινητοποίηση του οχήματος και επιτόπου αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων για 40 ημέρες.
 • Πρόστιμο 200.000 δρχ., ακινητοποίηση του οχήματος και επιτόπου αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων για 60 ημέρες.
10. Αν με ένα φορτηγό όχημα μεταφέρονται περισσότερες της μιας επικίνδυνες ύλες, επισημαίνονται:
 • Με μία πινακίδα «μεταφέρονται επικίνδυνες ύλες».
 • Με μία πινακίδα - ετικέτα στο πίσω μέρος.
 • Με τόσες πινακίδες - ετικέτες (πίσω) όσες είναι και οι ύλες που παρουσιάζουν διαφορετικούς κινδύνους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το αποτέλεσμα σου!

Απορρίφθηκες

Λάθος ερωτήσεις

Έχεις δικαίωμα μόνο για μία λάθος απάντηση!

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Πέτυχες

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ