Ελληνικά Αγγλικά
Θα χαρούμε να σε βοηθήσουμε!
Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη 24/7 μέσω email ή τηλεφώνου.
210 8992826 info@farfaras.gr

Ενότητα 17

1. Σε ένα σύστημα αναρτήσεως με αέρα τι χρησιμεύει το κύκλωμα υψηλής πιέσεως:
 • Παρέχει πρόσθετο αέρα και αυξάνει την πίεση στις αερόσουστες, όταν το αυτοκίνητο φορτώνεται, για να διατηρείται πάντα στο ίδιο επίπεδο.
 • Διατηρεί πάντα σταθερή την πίεση στις αερόσουστες.
 • Παρέχει αέρα στους σερβομηχανισμούς του οχήματος.
2. Ποιος είναι ο προορισμός του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως για διάταξη με τον κινητήρα μπροστά και τους κινητήριους τροχούς πίσω:
 • Να μεταφέρει την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς.
 • Να μεταφέρει την κίνηση από το διαφορικό στο κιβώτιο ταχυτήτων.
 • Να μεταδίδει τη ροπή στρέψεως από το κιβώτιο ταχυτήτων στους κινητήριους τροχούς.
3. Το σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα) χρησιμοποιείται στα φορτηγά διότι:
 • Είναι πιο άνετη η οδήγηση του οχήματος.
 • Το υδραυλικό σύστημα πεδήσεως δεν επαρκεί για την επιβράδυνση του οχήματος.
 • Η εξωτερική φθορά στο δίκτυο σωληνώσεων και στους λοιπούς μηχανισμούς των αεροφρένων είναι σπάνια.
4. Το υδραυλικό σύστημα διευθύνσεως χρησιμοποιείται στα φορτηγά με σκοπό:
 • Να ελαττώσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
 • Να αυξήσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
 • Να αυξήσει την πρόσφυση των ελαστικών στο δρόμο.
5. Εάν δεν υπάρχει σε όλους τους τροχούς η ίδια επενέργεια πεδήσεως, δημιουργείται κίνδυνος για την κυκλοφορία του οχήματος:
 • Μόνον όταν ο δρόμος έχει στροφές.
 • Μόνον όταν ο δρόμος είναι ολισθηρός.
 • Πάντοτε, γιατί κατά την πέδηση το όχημα παρεκκλίνει της οδού.
6. Ο αεροσυμπιεστής:
 • Αναρροφά τον αέρα, τον συμπιέζει και τον εισάγει στα αεροφυλάκια.
 • Αναρροφά τον αέρα και τον στέλνει στο σύστημα αναρτήσεως.
 • Αναρροφά τον αέρα και τον στέλνει στο σύστημα ψύξεως.
7. Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως του κινητήρα:
 • Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον άνω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με φυσική ροή στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
 • Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον κάτω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με πίεση στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
 • Με τη βοήθεια του θερμοστάτη αναρροφά το ψυκτικό υγρό και το αποστέλλει στα υδροχιτώνια.
8. Ο αυτόματος ρυθμιστής πιέσεως (ΑΡΠ) είναι ένας μηχανισμός του συστήματος πεδήσεως, ο οποίος:
 • Ρυθμίζει αυτόματα την πίεση στους κυλίνδρους πεδήσεως ανάλογα με τη φόρτιση του οχήματος.
 • Παράγει τον απαιτούμενο πεπιεσμένο αέρα.
 • Διανέμει τον αέρα σε περισσότερα του ενός κυκλώματα.
9. Ο προορισμός του στροφαλοφόρου άξονα είναι:
 • Να μεταδίδει την κίνηση στο έμβολο.
 • Να μετατρέπει με τη βοήθεια των στροφάλων την παλινδρομική κίνηση του εμβόλου σε περιστροφική.
 • Να μεταφέρει την κινητική ενέργεια του εμβόλου στο σύστημα μεταδόσεως της κινήσεως.
10. Το σερβόφρενο με πεπιεσμένο αέρα έχει εφαρμογή:
 • Σε μηχανικό σύστημα πεδήσεως.
 • Σε υδραυλικό-πνευματικό σύστημα πεδήσεως.
 • Σε ηλεκτρικό σύστημα πεδήσεως.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το αποτέλεσμα σου!

Απορρίφθηκες

Λάθος ερωτήσεις

Έχεις δικαίωμα μόνο για μία λάθος απάντηση!

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Πέτυχες

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ