Ελληνικά Αγγλικά
Θα χαρούμε να σε βοηθήσουμε!
Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη 24/7 μέσω email ή τηλεφώνου.
210 8992826 info@farfaras.gr

Ενότητα 18

1. Σε τι αποβλέπει η χρήση του μηχανόφρενου (κλαπέτου):
 • Στην οικονομία καυσίμων.
 • Στο να περιορίζεται η χρήση του ποδόφρενου κατά την κίνηση του οχήματος σε κατωφέρεια.
 • Στην ανακούφιση του κινητήρα.
2. Ποια είναι η κανονική κυκλοφορία του νερού στο σύστημα ψύξεως:
 • Ψυγείο-υδροχιτώνια-υδραντλία-θερμοστάτης-ψυγείο.
 • Ψυγείο-θερμοστάτης-υδροχιτώνια-υδραντλία-ψυγείο.
 • Ψυγείο-υδραντλία-υδροχιτώνια-θερμοστάτης-ψυγείο.
3. Ποια είναι η λειτουργία του κιβωτίου ταχυτήτων στο σύστημα μεταδόσεως κινήσεως:
 • Επιτρέπει την προοδευτική σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του κινητήρα με τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος.
 • Μεταβάλλει τη σχέση μεταξύ των στροφών του κινητήρα και των στροφών του κινητήριου άξονα και κατά συνέπεια των τροχών.
 • Μεταφέρει τη δύναμη του ζεύγους πινιόν-κορώνας στους τροχούς επιτρέποντας σε αυτούς να έχουν διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής.
4. Ποια είναι η λειτουργία του πρωτεύοντα άξονα στο κιβώτιο ταχυτήτων:
 • Μέσω του συμπλέκτη λαμβάνει την κίνηση από τον κινητήρα.
 • Μέσω του κεντρικού άξονα και των συνδέσμων, μεταδίδει την κίνηση στους κινητήριους τροχούς.
 • Λαμβάνει την κίνηση από τον κεντρικό άξονα και τη μεταφέρει στο δευτερεύοντα.
5. Σε στροφόμετρο φορτηγού, που υπάρχουν χρωματισμένες κλίμακες (περιοχές ενδείξεων στροφών) με κίτρινο, πράσινο, κόκκινο χρώμα, σε ποια κλίμακα πρέπει να είναι ο δείκτης, για να έχετε καλή απόδοση του κινητήρα και περιορισμένη κατανάλωση καυσίμου:
 • Στην κίτρινη.
 • Στην πράσινη.
 • Στην κόκκινη.
6. Όταν τα καυσαέρια του πετρελαιοκινητήρα είναι πολύ μαύρα, ποια είναι η πιθανή αιτία:
 • Η χαμηλή θερμοκρασία του κινητήρα.
 • Η χαμηλή πίεση των κυλίνδρων.
 • Η ελαττωματική παροχή της αντλίας εγχύσεως.
7. Όταν ο εκκινητής (μίζα) δεν τίθεται σε λειτουργία, ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία:
 • Δεν λειτουργεί καλά ο πολλαπλασιαστής.
 • Δεν έχει ρυθμισθεί καλά το διάκενο των επαφών του ηλεκτρικού διανομέα.
 • Ο συσσωρευτής δεν έχει την απαιτούμενη τάση ρεύματος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Το αποτέλεσμα σου!

Απορρίφθηκες

Λάθος ερωτήσεις

Έχεις δικαίωμα μόνο για μία λάθος απάντηση!

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

Πέτυχες

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ