Ελληνικά Αγγλικά
Θα χαρούμε να σε βοηθήσουμε!
Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη 24/7 μέσω email ή τηλεφώνου.
210 8992826 info@farfaras.gr
Το αποτέλεσμα σου!

Απορρίφθηκες

Λάθος ερωτήσεις

Έχεις δικαίωμα μόνο για μία λάθος απάντηση!

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ

Πέτυχες

ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΤΕΣΤ
Ερώτηση 1
Δέματα, κιβώτια, βαρέλια που περιέχουν επικίνδυνη ύλη, πρέπει, όταν μεταφέρονται, να επισημαίνονται με ειδική πινακίδα – ετικέτα, σχήματος:
 • Στρογγυλού.
 • Ρόμβου.
 • Τετραγώνου.
Ερώτηση 2
Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού φορτηγού με διπλά ελαστικά στον κινητήριο άξονα και ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
 • 25.000 kg.
 • 26.000 kg.
 • 28.000 kg.
Ερώτηση 3
Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αρκετά ατυχήματα όπου φορτηγά σφήνωσαν κάτω από γέφυρες ή προκλήθηκαν ατυχήματα επειδή το ύψος της γέφυρας είναι περιορισμένο ή η αντοχή της γέφυρας είναι για μικρότερο βάρος. Γι’ αυτό επιβάλλεται:
 • Ο οδηγός του φορτηγού να φορτώσει το όχημά του μέχρι το ανώτερο επιτρεπόμενο ύψος και βάρος, για να μην προκαλέσει ατύχημα όταν διασχίζει γέφυρες ή περνά κάτω από αυτές.
 • O οδηγός του φορτηγού να φορτώσει το όχημα μέχρι το ανώτερο προβλεπόμενο ύψος και βάρος, αλλά επί πλέον να ελέγχει (από τις σχετικές πινακίδες) το ύψος κάθε γέφυρας (αν διέρχεται από κάτω) και το ανώτερο επιτρεπόμενο βάρος (αν τη διασχίζει).
Ερώτηση 4
Εάν διαπράξετε για πρώτη φορά αδίκημα που έχει σχέση με την περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα και αυτή είναι πάνω από 1,10 g/l αίματος κινδυνεύετε:
 • Να πληρώσετε πρόστιμο 200.000 δρχ., να τιμωρηθείτε με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 2 μηνών, να αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως για 6 μήνες, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες για 10 ημέρες έως 6 μήνες.
 • Με δέσμευση του αυτοκινήτου για 1 έτος.
Ερώτηση 5
Ο οδηγός φορτηγού, το οποίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας, πρέπει εκτός των άλλων να έχει πάντα μαζί του τα εξής έγγραφα, όσον αφορά στο εν λόγω σύστημα:
 • Βεβαίωση του αντιπροσώπου ή βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθετήσεως.
 • Τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος (προσπέκτους).
 • Την εγγύηση του συστήματος.
Ερώτηση 6
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο μήκος φορτηγού για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές είναι:
 • 11,5 m.
 • 12 m.
 • 12,5 m.
Ερώτηση 7
Το μέγιστο βάρος ενός αρθρωτού οχήματος αποτελούμενο από διαξονικό ρυμουλκό και τριαξονικό ημιρυμουλκούμενο που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
 • 40.000 kg.
 • 38.000 kg.
 • 44.000 kg.
Ερώτηση 8
Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς να έχει τη νόμιμη άδεια οδηγήσεως:
 • Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.
 • Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.
 • Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.
Ερώτηση 9
Σε ένα φορτηγό εφοδιασμένο με σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα), πού κυρίως πρέπει να στρέφεται η προσοχή του οδηγού:
 • Στον τρόπο με τον οποίο ενεργούν τα φρένα.
 • Στην ένδειξη των μανομέτρων που βρίσκονται στον πίνακα οργάνων.
 • Στον τρόπο με τον οποίο, κατά το πάτημα, υποχωρεί ο ποδομοχλός των φρένων.
Ερώτηση 10
Ποια αιτία προκαλεί την υπερθέρμανση του κινητήρα:
 • Η κακή λειτουργία του θερμοστάτη.
 • Η αύξηση της εξωτερικής θερμοκρασίας.
 • Η υπερβολική κατανάλωση καυσίμου.
Χρόνος 15'
Επιβεβαίωση
Επόμενη